Gratis eerstelijnsadvies voor alle starters!

Heb je een innovatief idee? Of zie je het gat in de markt? Wil je als zelfstandige aan de slag? Of zit je nog in de loop van uw eerste jaar als zelfstandige? Als erkend boekhoudkantoor geven wij u gratis eerstelijnsadvies. Voor een eerste, verkennend gesprek met ons hoeft u dus geen ereloon te betalen!

Wat houdt dit advies juist in?

Het gaat hier om informeel advies, zowel voor eenmanszaken als vennootschappen, met als doel het boekhoudkundige, fiscaal en juridische kader waarbinnen de startende ondernemer zijn commerciële activiteit zal ontplooien nader toe te lichten.

Concreet gaat het dus over o.a. en idee van de algemene haalbaarheid, de startvoorwaarden en formaliteiten, de verschillende ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden, het opstellen van een goed gefundeerd ondernemingsplan, uw rechten en plichten als zelfstandige, enzovoort.

Het gratis eerstelijnsadvies houdt dus niet in: het voeren van de boekhouding of het verwerken van de fiscale aangiftes.

Als blijkt dat de ondernemingsplan haalbaar is, dan kunnen we u ook begeleiden met de effectieve opstart!

ACCION BV

  • Locaties ANTWERPEN
  • Ballaarstraat 68 - 2018 ANTWERPEN
  • Jan Van Asperenpad 3 bus 202 - 2000 Antwerpen
  • Tel: +32 3 337 74 50
  • Mail: Info@accion.be
  • BE 0836.494.841
  • ITAA 50.021.482